Viagra kan ha en livsförlängande effekt

Vanliga läkemedel som hjälper män med impotensbesvär kan ha en livsförlängande effekt på patienter som drabbats av hjärtinfarkt – även kvinnliga patienter, enligt forskning från Karolinska Institutet.


Den nya upptäckten öppnar upp för diskussioner om dessa läkemedel bör ges till fler hjärtinfarktpatienter än de som lider av impotens – inklusive kvinnor.

Forskning har tidigare visat att män med impotens, men som i övrigt har en välmående hälsa, har högre risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom än män utan dessa besvär.

Det är även sen tidigare känt att riskfaktorer som rökning, typ 2-diabetes, fetma och inaktivitet är kopplade till båda sjukdomstillstånden.

Risken att dö minskade med 33 procent

I resultaten från den aktuella studien kunde forskarna se att risken att dö var 33 procent lägre för de patienter som fått impotensläkemedel jämfört med patienter utan denna behandling.

Förutom lägre dödlighet var även risken att läggas in på sjukhus för hjärtsvikt 40 procent lägre i den grupp som fått behandlingen.

– Det viktigaste vi har visat är att det är ofarligt att skriva ut dessa läkemedel till män efter hjärtinfarkt, och att det möjligen även an förlänga deras liv och skydda mot hjärtsvikt, säger Martin Holzmann, överläkare och docent vid institutionen för medicin, Solna på Karolinska Institutet och fortsätter:

– Resultaten öppnar också upp för randomiserade studier med PDE5-hämmare efter hjärtinfarkt, där även kvinnor skulle kunna inkluderas.

Uppföljande monsterstudie

Resultaten i den aktuella studien behöver tolkas med försiktighet då information sakndes om flera faktorer som kan ha påverkat utfallet.

Därför kommer forskarna genomföra denna uppföljningsstudie som kommer att inkludera 140 000 män.

Man kommer då ta hänsyn till flera faktorer såsom civilstånd, inkomst och utbildningsgrad hos männen – faktorer som sannolikt kan påverka om de får behandling med impotensläkemedel eller inte.