Dålig munhälsa ökar risken för hjärtinfarkt 

Forskning visar att tand- och munhälsan har en stor betydelse för hur resten av kroppen mår. Tandlossning, eller parodontit som det också kallas, kan öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar med upp till 30 procent, visar en svensk studie av bland annat professor Björn Klinge som undersökt sambandet mellan tandlossning och hjärtats hälsa.  

Modell av ett hjärta

Foto: Unsplsah


Den svenska studien omfattade 800 patienter som behandlats för hjärtinfarkt, där 40 procent av deltagarna också visade sig ha tandlossning.

– Risken med kroniska inflammationer i munnen är att bakterierna kan läcka ut i blodomloppet. Det kan komma att påverka inte bara hjärt- och kärlsjukdomar, utan även diabetes och olika typer av demenssjukdomar, säger professor Björn Klinge, övertandläkare parodontologi samt senior advisor på tandläkarkedjan Aqua Dental.

Koreanska forskare har även i en tidigare studie följt 4,4 miljoner människor i över sju år för att se hur deras tandhälsa påverkar hjärtrelaterade sjukdomar, och kunnat visa på ett samband mellan tandlossning och hjärt- och kärlsjukdomar som hjärtinfarkt, hjärtsvikt, stroke och för tidig död.

Men dålig munhälsa ökar inte bara risken för hjärtinfarkt utan kan även ha kopplingar till andra sjukdomar som Parkinson, Alzheimers, psoriasis och vissa lunginfektioner, samt ha negativa effekter för patienter med diabetes och reumatism. Forskarna kan dock ännu inte med säkerhet säga hur dessa kopplingar ser ut även om sambandet är tydligt.

Tandlossning har ett smygande sjukdomsförlopp

Tandlossning orsakas av bakterier som samlas vid tandköttsranden och bildar en inflammation. Den ger sig ofta till känna genom irriterat och blödande tandkött, men vissa får inga symptom alls, vilket gör att de kan ha tandlossning utan att veta om det. Därför är det viktigt att gå på regelbundna besök hos tandläkaren och inte vänta tills man får akuta besvär, så att inflammationen kan upptäckas i god tid. 

Därutöver ska man vara noggrann med tandborstningen och använda tandtråd varje dag, eftersom plack på tänderna är en bidragande faktor, liksom rökning. Blödande tandkött är en tydlig varningssignal som man bör ta på allvar och uppsöka vård för.

I USA undersöker man patientens hjärta på rutin i samband med att tandlossning upptäcks, men något liknande har vi inte i Sverige. De här studierna visar att det finns en poäng för tandläkare att rekommendera patienter med tandlossning att även undersöka sin hälsostatus för blodkärl och hjärta.