Hjärtinfarkt hos kvinnor

Den vanligaste dödsorsaken i Sverige är hjärt- och kärlsjukdomar. Detta gäller för både kvinnor och män. Däremot så brukar kvinnor drabbas i genomsnitt tio år senare än män.


hjärtinfarkt hos kvinnor

Kvinnor känner ofta en extrem trötthet veckorna innan infarkten.

Symptom hos kvinnor

Behöver inte vara en stark smärta över bröstet

Kvinnors symptom kan ibland vara mer diffusa vid en hjärtinfarkt.

Symptom på hjärtinfarkt förknippas med stark smärta över bröstet som strålar ut i ena armen. Detta är också det vanligaste symptomet på hjärtinfarkt – men det behöver inte vara så.

Andra symptom du bör reagera på

Vanliga andra symptom som du också ska reagera på är andnöd, trötthet, värk i käkar, tyngdkänsla och tryck i bröstet. Det är mycket vanligare att kvinnor får denna typ av symptom.

Extrem trötthet veckorna innan

Dessutom är det vanligt att kvinnor upplever en extrem trötthet veckor innan hjärtinfarkten.

Diffusa symptom misstolkas

Eftersom kvinnors symptom är mer diffusa så väntar många kvinnor med att söka vård. Dessutom finns det forskning på att vårdpersonal inte tar kvinnor symptom på lika stort allvar och de får därför vänta längre på vård inne på sjukhuset.

Därför drabbas kvinnor senare i livet

Forskning tror att det är kvinnans östrogen som har en skyddande effekt mot hjärtinfarkt. Men med ålderns sjunker östrogenhalten i blodet och kvinnor närmar sig då samma risk som män att bli sjuka i hjärtinfarkt.

Dessutom kan åldersskillnaden mellan kvinnor och män förklaras med att män tidigare uppfyller riskfaktorerna.

Fler män dör av hjärtinfarkt

Dödligheten vid hjärtinfarkt är nästan dubbelt så hög hos män. Detta trots att hjärt- och kärlsjukdomar är lika vanligt hos män som hos kvinnor. Och trots att hjärtinfarkt är den främsta dödsorsaken hos både män och kvinnor.