Behandling och operation vid hjärtinfarkt

Får du en hjärtinfarkt är det vanligt att du måste opereras för att blodet i hjärtat ska kunna rinna fritt. Detta kan göras med antingen ballongvidgning eller bypass.


Operation vid hjärtinfarktBallongvidgning

Ballongvidgning är en operation som används vid en akut hjärtinfarkt eller vid kroniska förträngningar i hjärtats kranskärl.

Så går det till

Varför operationen heter ballongvidgning är för att en slang med en liten ballong som sitter längst fram, förs in genom ljumsken (eller i armen) upp till hjärtat. I hjärtat förs sedan slangen till det kärl som har en trängning, där ballongen blåses upp och tar bort blockeringen. På så vis kan blodet transporteras till hjärtat bättre.

Efter att ballongen blåsts upp sätts ibland ett ”stent” in. Ett stent skyddar mot att en förträngning ska uppkomma på samma ställe på nytt. Huruvida en stent blir aktuellt eller inte bestäms genom en individuell bedömning av varje enskilt fall.

Efter en ballongvidgning

Efter att ballongvidgningen gjorts får du ett tryckförband där de stuckit in nålen. Detta görs för att förhindra blödningar. Det är inte helt ovanligt att det uppstår en blodutgjutning vid insticksstället. Men denna försvinner av sig självt inom några dagar.

Bypass

En annan operation som används vid hjärtinfarkt är bypass. Den görs mycket sällan i ett akut läge.

Så går det till

Först öppnas bröstbenet upp för att kirurgen ska kunna komma åt hjärtat. Sedan kopplas hjärtat till en hjärt-lungmaskin som sköter funktionen under operationen. Därefter kyls hjärtat ner, vilket gör att det kan vara avstängt under en längre tid, mellan 30-60 min.

Själva bypassoperationen görs genom att ett blodkärl flyttas från andra delar av kroppen, exempelvis från benet till hjärtat. De kan även välja att ta ett blodkärl, pulsåder, från insidan på bröstkorgsväggen.

Efter en bypass

Vanligtvis får du stanna på sjukhuset i 4-10 dagar efter en bypassoperation. Detta för att läkarna ska kunna se att du mår bra, att inte komplikationer tillstöter och att operationen lyckats.

Därefter skrivs du ut och får antingen komma hem eller skickas vidare till en avdelning för rehabilitering. Om du får åka hem eller inte, beror helt och hållet på hur trött du är efter operationen.

Du blir ordinerad vila och återhämtning efteråt och det kan ta tid att känna sig helt återställd efter en kranskärlsoperation.