Intensiv behandling kan rädda hundratusentals liv

Idag är det standard att behandla högt blodtryck med medicin tills det kommer under 140 mmHg. Om målet istället var ännu lägre, 120 mmHg, skulle hundratusentals liv räddas visar en ny rapport.


En ny studie från USA visar att aggressiv behandling av högt blodtryck skulle kunna rädda mer än 100 000 människor enbart i USA. Två tredjedelar av de som räddas skulle vara män och två tredjedelar över 75 års ålder.

”Dödlighet minskar drastiskt”

Studien hade över 9000 deltagare i 50 års ålder eller äldre. Alla deltagare hade högt blodtryck och därmed hög risk att drabbas av hjärtsjukdom. De delades in i två behandlingsgrupper där den ena gruppen fick standardbehandling med medicin för att sänka det systoliska* blodtrycket till 140 mmHg. Den andra gruppen fick en intensivare läkemedelsbehandling för att sänka blodtrycket ytterligare till 120. Med en aggressivare behandling sjönk dödlighet av alla orsaker med 27%.

”När målet med behandling för högt blodtryck är att komma under 120 mmHg sjunker dödlighet drastiskt” berättar forskare bakom studien i ett pressmeddelande. Få andra interventioner har så stor effekt.

Lindriga biverkningar

Forskarna ser dock en nackdel. Trots att många liv kan räddas kommer också fler patienter att drabbas av biverkningar från att ha ett väsentligt lägre blodtryck som till exempel svimningar. Men de konsekvenserna är oftast inte allvarliga och är ofta tillfälliga.

Högt blodtryck är ett omfattande globalt problem som ökar risken för en rad sjukdomar som hjärtattack, stroke och njursvikt.

*Systoliskt blodtryck är den första eller övre siffran som anges när man gör mätningar och syftar till blodtrycket när hjärtat slår.