Hjärtsvikt

Hjärtsvikt innebär att hjärtat är försvagad och inte orkar pumpa ut blodet i kroppen tillräckligt. Detta ger symptom så som trötthet, andfåddhet och svullnad. De vanligaste orsakerna till hjärtsvikt är hjärtinfarkt eller högt blodtryck.


HjärtinfarktVad är hjärtsvikt?

Vid hjärtsvikt orkar hjärtat inte pumpa tillräckligt med blod ut i kroppen. Hjärtats pump är helt enkelt försvagad av olika anledningar.

Symptom

Vanliga symptom på hjärtsvikt är trötthet och andfåddhet. Det är också vanligt att vätska samlas i kroppen och att du då går upp i vikt och får svullna ben.

Om du har svår hjärtsvikt får du väldigt kraftig andnöd och det låter rosslande när du andas. Dessutom blir du blek, kallsvettig, får ångest och hjärtklappning. Rosaskummig vätska kan också komma ut ur munnen. Denna typ av hjärtsvikt är livshotande.

Vem drabbas?

Hjärtsvikt är vanligt hos äldre personer. Hela tio procent av alla som är över 80 år har hjärtsvikt.

I Sverige har ungefär 250 000 personer hjärtsvikt och det drabbar lika många kvinnor som män. Genomsnittsåldern vid konstaterad hjärtsvikt är 75 år.

Orsakerna bakom hjärtsvikt

De vanligaste orsakerna till hjärtsvikt är hjärtinfarkt eller högt blodtryck. Dessa orsaker står bakom 80 procent av alla fall av hjärtsvikt.

Andra mindre vanliga orsaker är klaffsjukdomar, rytmrubbningar, lungsjukdomar, svår blodbrist, diabetes, medfött hjärtfel, alkoholmissbruk, hjärtmuskelinflammation eller kardiomyopati som är en sjukdom i hjärtmuskeln.

Vid misstanke – sök vård

Om du misstänker hjärtsvikt ska du kontakta din vårdcentral. Om du har symptom på svårare hjärtsvikt ska du söka akut hjälp på akutmottagning.

Behandling underlättar för hjärtat

Hjärtsvikt kan inte botas. Däremot kan behandling underlätta för hjärtat att arbeta och göra så att man kan leva ett bra liv trots sin hjärtsvikt.

Behandling sker då med bland annat kärlvidgande mediciner, vätskedrivande medicin och betablockerare som du får ta i resten av ditt liv. I vissa fall kan även hjärttransplantation eller en pacemaker vara aktuellt.