Vad är en hjärtinfarkt?

Hjärtinfarkt är den enskilt vanligaste dödsorsaken i Sverige för både kvinnor och män. Varje år drabbas 32 000 personer i hjärtinfarkt i Sverige. En hjärtinfarkt beror på att blodkärlen som går till hjärtat blir igenproppade och inte kan leda tillräckligt med syre till hjärtat.


Hjärtinfarkt

Symptom på hjärtinfarkt

Smärta över bröstet

Det symptom som kanske är mest klassiskt vid en hjärtinfarkt är att du får en ihållande smärta i bröstet. Vissa kan dock få en hjärtinfarkt utan någon bröstsmärta.

Smärta som strålar ut i armen

Smärtan kan även stråla ut i ena armen. Men smärtan kan även kännas i båda armarna, magen, ryggen, käkpartiet, halsen och nacken.

Ihållande smärta följt av yrsel

Om smärtan i bröstet sitter i mer än 15 minuter följt av symptom såsom illamående, yrsel, kallsvettningar och andnöd finns det en stor risk att det är en hjärtinfarkt.

Du kan ha haft känningar dagar innan

I många fall kommer inte hjärtinfarkten som en blixt från klar himmel utan du kan ha känt liknande symptom i dagar eller veckor innan själva attacken. Dessa symptom kommer då stötvis och är inte lika kraftiga som vid hjärtinfarkt.

Andra symptom för kvinnor

När en kvinna kommer in till sjukhuset och klagar över en tyngdkänsla över bröstet kan detta vara ett tecken på en hjärtinfarkt. Kvinnors symptom är mer diffusa än hos män och kan därför många gånger missbedömas.

Andra symptom hos kvinnor som kan peka på hjärtinfarkt är värk i axlarna, magont, andningssvårigheter, hjärtklappning, onormal trötthet, yrsel, illamående och allmänpåverkan.

Vanliga orsaker och riskfaktorer

De vanligaste orsakerna till att få en hjärtinfarkt är:

Förebygg genom att leva sunt

Du kan förebygga att få en hjärtinfarkt genom att inte röka, inte äta allt för fet mat och inte sitta still. Det där med kost är dock kontroversiellt då det inte finns någon riktig konsensus kring hur mycket fett man får äta.

Här kan du läsa mer om hur du kan förebygga hjärtinfarkt.

Omedelbar behandling krävs

En hjärtinfarkt är livshotande och du behöver omedelbar behandling. Ring därför 112. Behandlingen går ut på att lösa upp den blodpropp som satt sig i ett kranskärl så att blod kan passera.

Detta kan göras med blodproppslösande medicin, ballongvidgning eller med öppen operation.

Operation – ballongvidgning eller öppen operation

Får du en hjärtinfarkt är det vanligt att du måste opereras. Här kan du läsa om de två olika operationer, ballongvidgning och bypass.

Rehabilitering

Du brukar få vård på sjukhus i ungefär tre till fem dygn efter en hjärtinfarkt. Sedan krävs sjukskrivning och rehabilitering med vårdpersonal.