Kvinnor råkar lättare ut för en andra hjärtinfarkt

Det är inte ovanligt att personer som fått hjärtinfarkt drabbas på nytt. Färska siffror från Luleå universitet visar att kvinnor som får en andra hjärtinfarkt får den betydligt tätare inpå den första än vad män får.


– Det skiljer 17 månader i tid mellan kvinnor och män, säger Ulrica Strömbäck, doktorand vid Luleå tekniska universitet.

Kvinna tar med sina händer på hjärtat som om hon håller på att få en hjärtinfarkt.

En akut hjärtinfarkt är en av våra vanligaste dödsorsaker.

2015 fick nära 27 000 personer i Sverige en akut hjärtinfarkt, visar siffror från Socialstyrelsen. En fjärdedel av dessa fall ledde till döden inom 28 dagar.

I en svensk studie från Luleå Universitet har intensivvårdssjuksköterska och doktorand i omvårdnad Ulrica Strömbäck studerat 1017 patienter som inom loppet av 20 år haft minst två hjärtinfarkter.

Hon har bland annat tittat på hur lång tid som gått mellan patienternas första och andra hjärtinfarkt.

Skillnaderna mellan könen är stora

  • 50 procent av alla män som drabbats av en andra hjärtinfarkt gick den inom 33 månader efter den första.
  • 50 procent av alla kvinnor som drabbats av en andra hjärtinfarkt fick den inom 16 månader efter den första.

– Det är en väldigt stor skillnad. Kvinnor har betydligt kortare tid mellan den första och andra hjärtinfarkten. Kvinnor är i regel äldre när de får sin första hjärtinfarkt och det kan förklara en hel del av skillnaden men inte hela, säger Ulrica Strömbäck i ett pressmeddelande.

Hon hänvisar till tidigare forskning som visar att det finns olikheter i vården för kvinnor och män som får en hjärtinfarkt.

– Kvinnor får i mindre utsträckning än män behandling med *ballongsprängning. De får heller inte i lika hög grad de läkemedel som rekommenderas efter en hjärtinfarkt. Betydelsen av detta är något man behöver titta närmare på, säger Ulrica Strömbäck i pressmeddelandet.

Hon tillägger även att det behövs mer forskning för att ytterligare kartlägga orsakerna till varför kvinnor drabbas snabbare än män av en andra hjärtinfarkt.

*Ballongsprängning är en metod för att vidga kranskärl på hjärtat. I ljumsken eller handleden förs en slang (kateter) upp i kroppspulsådern ända upp till hjärtat. Patienten är lokalbedövad och har fått lugnande. Kontrastvätska sprutas in i kärlet och då kan läkaren och patienten se på en TV-skärm var förträngningen är som orsakade hjärtinfarkten.