Hjärtstopp

Hjärtinfarkt och hjärtstopp är två olika tillstånd. Plötsligt hjärtstopp innebär att hjärtat oväntat stannar. Ibland kan en hjärtinfarkt leda till ett hjärtstopp.


hjärtstopp

Vid hjärtstopp krävs hjärt- och lungräddning direkt och sedan hjärtstartare inom fem minuter för högst överlevnadschans.

Symptom

  • Omedelbart medvetslös
  • Slutar därefter att andas

Orsaker

  • Åderförfettningssjukdom
  • Ovanlig hjärtsjukdom
  • Hjärtinfarkt
  • Akut hjärtmuskelinflammation

Behandling – få tillbaka hjärtrytmen

Hjärt- och lungräddning bör sättas in samma minut som hjärtstoppet och en hjärtstartare krävs oftast inom fem minuter.

Med hjälp av inblåsningar och bröstkompressioner så kan blodet bli syresatt under hjärtstoppet. Med en elstöt från en hjärtstartare så kan hjärtat starta igen.

Om båda dessa behandlingar genomförs inom sina tidsgränser så är överlevnadschansen 50-75 procent.

Så gör du hjärt- och lungräddning

Om en person är medvetslös och andas onormalt eller inte andas alls så ska du utgå från att det är ett hjärtstopp. Gör då så här:

  • Personen ska ligga på rygg
  • Tryck bröstkompressioner hårt och snabbt med båda händerna. 30 stycken bröstkompressioner.
  • Blås sedan in luft med mun mot mun-metoden. Ta då den personens huvud bakåt med en hand och kläm ihop personens näsa med den andra handen. Blås in två inblåsningar. Du ska se att personens bröstkorg åker upp och ner när du blåser.
  • Fortsätt så till sjukvårdspersonal tar över.
Så fungerar en hjärtstartare

En hjärtstartare är väldigt enkelt att använda då de talar om för dig exakt hur du ska göra.

En hjärtstartare analyserar också hjärtats rytm innan den sätts igång för att avgöra om det är lämpligt med en elektrisk stöt eller inte.

Liten överlevnadschans

500 personer av de 10 000 som varje år drabbas av hjärtstopp överlever.

Hjärt-Lungfondens mål är att öka antal överlevande till minst 1 200 människor per år. Detta genom att exempelvis placera ut fler hjärtstartare i samhället.

För att den drabbade ska överleva måste hjärtrytmen komma tillbaka inom ett par minuter. För varje minut som går så ökar risken att dö med tio procent.

Hjärtstopp hos barn

Det är väldigt ovanligt att barn och ungdomar får ett hjärtstopp. Men om det sker så beror det oftast på en hjärtsjukdom eller retledningssystemet. Det kan också bero på en akut hjärtmuskelinflammation.

Hjärtstopp statistik – antal hjärtstopp Sverige

Varje år drabbas 10 000 personer av ett hjärtstopp i Sverige. 500 av dessa överlever.