Fakta

Vad är en hjärtinfarkt?

Hjärtinfarkt är den enskilt vanligaste dödsorsaken i Sverige för både kvinnor och män. Varje år drabbas 32 000 personer i hjärtinfarkt i Sverige. En hjärtinfarkt beror på att blodkärlen som går till hjärtat blir igenproppade och inte kan leda tillräckligt med syre till hjärtat.

Symptom på hjärtinfarkt

Fem tydliga symptom på en hjärtinfarkt

Förebygg hjärtinfarkt

Så ska du äta och leva för att förebygga hjärtinfarkt

Hjärtinfarkt hos kvinnor

Hjärtinfarkt hos kvinnor kan se annorlunda ut än för män

Behandling och operation vid hjärtinfarkt

Operation kan få blodet i hjärtat att rinna fritt efter en hjärtinfarkt

Hjärtsvikt

Trötthet, andfåddhet och svullnad kan vara hjärtsvikt

Hjärtstopp

Vid hjärtstopp krävs behandling vid första minuten

Kärlkramp

Kärlkramp är idag en relativt vanlig sjukdom i Sverige. Saker som exempelvis rökning, dåliga kostvanor och stress har alla ett samband med kärlkramp. Vid diabetes och högt blodtryck tilltar också risken.