När kan jag flyga igen efter hjärtinfarkt?

Den som drabbats av en hjärtinfarkt har en något ökad risk att drabbas av ytterligare en. Hur pass hög den risken är påverkar om det är lämpligt att du reser med flyg snart efter en infarkt.


Rekommendationer om när det är lämpligt att resa med flyg igen efter en hjärtinfarkt varierar något från olika myndigheter men det viktigaste är att du talar med din läkare så att hen kan göra en individuell bedömning om just dig.

Enligt luftfartsmyndigheten CAA i Storbritannien kan patienter delas in i olika riskgrupper med bedömning om hur snart de kan resa med flyg efter en hjärtinfarkt.

Låg risk för ytterligare hjärtinfarkt:
  • Detta är din första hjärtinfarkt
  • Du är under 65
  • Du har inga komplikationer
  • Du har inga fler planerade behandlingar (till exempel en operation)

Personer med låg risk kan enligt CAA resa med flyg inom sju till tio dagar efter en hjärtinfarkt, men andra myndigheter menar att det kan vara ok så snart som tre dagar efter infarkten.

Enligt Hjärt-lungfonden ska långa flygresor undvikas de första fyra till sex veckorna efter en hjärtinfarkt.

Riskgrupper för ytterligare hjärtinfarkt

Om du är över 65 och har haft en hjärtinfarkt tidigare har du högre risk att drabbas av en till attack. Har du inga symptom eller andra hjärtproblem och inga ytterligare behandlingar är planerade bör det vara säkert att resa med flyg tio dagar efter en infarkt.

Om du har symptom på hjärtsvikt och du har ytterligare behandlingar planerade anses du ha hög risk för ytterligare infarkt bör du vänta tills ditt tillstånd är mer stabilt innan du gör en flygresa.