Fler får hjälp vid hjärtstopp

Allt fler personer får hjälp av någon i närheten vid plötsligt hjärtstopp.


Enligt en sammanställning av Hjärt- och Lungfonden så får fler personer hjälp med hjärt- och lungräddning i väntan på ambulans. Förra året fick hela 73 procent hjälp med hjärt- och lungräddning jämfört med för tio år sedan då bara 40 procent fick hjälp.

”Det är glädjande att så många kan hjärt-lungräddning och vågar ingripa när något händer. Men det finns fortfarande ett stort behov av fler hjärtstartare runt om i landet”, säger Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden i ett pressmeddelande.

Varje år får cirka 10 000 personer plötsligt hjärtstopp i Sverige. 500 av dessa överlever. Om personen däremot får hjälp av en hjärtstartare innom tre minuter ökar chansen att överleva med 75 procent. Därför är ett av Hjärt- och Lungfondens mål att dubblera antalet hjärtstartare runt om i landet.