Veckor innan hjärtattack syns varningstecken

Varningssignaler inför en hjärtinfarkt kan komma veckor innan själva attacken visar en ny studie från USA.


brostsmartaForskare intervjuade familjemedlemmar och vittnen till personer som fått en hjärtattack och även de patienter som hann få hjälp i tid och överlevde en attack. Det visade sig att över 50% av patienter uppvisa symtom fyra veckor innan hjärtattacken. De vanligaste varningssignalerna var bröstsmärta, andnöd, yrsel och hjärtklappning, symtom som även kännetecknar en pågående hjärtattack.

Läkare undrar nu när de ska råda patienter att söka vård. Många kan uppleva bröstsmärtor utan att det har med hjärtproblem att göra. Samtidigt är tid avgörande för patienter ska överleva en pågående hjärtattack. En förhoppning är att framtida teknologiska hjälpmedel ska kunna personer utvärdera risken för hjärtattack. Exempelvis kan en app som mäter elektrokardiogram (EKG) visa om symtom tyder på en snar hjärtattack så att personen kan söka hjälp.

Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige och i 2014 drabbades 27 500 personer av en akut hjärtinfarkt. Om du tror att någon i din närhet har fått en hjärtattack ring 112.