Sänk ditt blodtryck med hjälp av mobilen

I en ny studie från Göteborgs universitet fick patienter med högt blodtryck hjälp i mobilen.


I åtta veckor fick 50 patienter med högt blodtryck pröva ett interaktivt webbsystem för att rapportera blodtryck, puls, symtom, livsstil och välbefinnande. Mobilen skickade tillbaka påminnelser, livsstilsråd och uppmuntrande meddelanden.

Resultatet blev att patienter i snitt sänkte sitt systoliska blodtryck (övertrycket) med 7mmHg och diastoliska (undertrycket) med 4,9mmHg. Oavsett hur högt blodtrycket var i början av studien såg man att patienter drog nytta av det mobila hjälpmedlet.

Studien visar att självhjälpsverktyg som detta är ett effektivt sätt för patienter att hantera sitt blodtryck.