Kolesterol-bomb ökar inte risken för hjärtattack

Mat med mycket kolesterol som ägg ger inte högre risk för hjärtattack visar ny, finsk studie.


stekta-aggÖver 1000 friska män i Finland övervakades i tjugo år för att se om kolesterol i mat ökar risken för hjärtattack. Forskarna såg ingen koppling till kolesterolintag bland de personer som fick en hjärtattack. De undersökte även om kolesterol bidrog till förträngning av halspulsådern som kan leda till stroke men fann inget samband.

Ägg blev speciellt uppmärksammat i studien eftersom det är ett livsmedel med mycket kolesterol. Deltagarna åt som mest ett ägg om dagen men det ledde inte till en ökad risk för hjärtattack.

Vanligtvis har kolesterol i vår kost liten påverkan på halten av kolesterol i blodet. Men hos bärare av genen ApoE4 som är viktig för kolesterolmetabolism kan kolesterol i maten ha stor betydelse för nivån i blodet. Genvarianten ApoE4 är mycket vanlig i Finland och undersöktes därför också i studien. Även där kunde det uteslutas att kolesterol, eller ägg, bidrog till hjärtattacker.