Högt kolesterol minskar risken för typ 2-diabetes

Höga nivåer av det farliga kolesterolet ökar risken rejält för hjärt- och kärlsjukdom. Men minskar även risken för diabetes typ 2.


Högt kolesterol ger minskad risk för typ 2-diabetesDu som har en ärftlig form av högt kolesterol som på sikt ger ett högt LDL-kolesterol har en kraftig ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom. Men nu har man i en ny studie kunnat konstatera att personer med högt kolesterol sällan drabbas av diabetes typ 2.

Detta innebär att genom att behandla högt kolesterol, med hjälp av statiner som sänker nivåerna, får man istället en ökad risk för diabetes typ 2.

Däremot anser inte forskarna att riktlinjerna för statinbehandling ska ändras då fördelarna med att sänka det farliga kolesterolet fortfarande är större än riskerna.

Studien är publicerad i vetenskapstidningen JAMA.