Dubbelt så många överlever vid hjärtstopp

Antal personer som lever 30 dagar efter ett hjärtstopp som har inträffat utanför sjukhuset har mer än fördubblats de senaste 20 åren.

Dudi Warsito, Redaktör
Senast uppdaterad 21 september 2015

Enligt en ny studie som tagit del av 60 000 hjärtstopp utanför sjukhus så har överlevnaden ökat från 4,8 procent till 10,7 procent mellan åren 1999 och 2011.

– Vi tror att den viktigaste orsaken är att fler ingripanden görs av vanligt folk. Det beror på den massutbildning inom hjärt- och lungräddning som har genomförts ute i samhället, säger Johan Herlitz, professor i Prehospital Akutsjukvård på Högskolan i Borås i ett pressmeddelande.

Vid ett hjärtstopp behövs omedelbar vård. Därför är det viktigt att vanliga människor vet hur man ska agera i dessa situationer.

Enligt Johan Helitz så visar resultatet av studien hur ett samarbete mellan sjukvård och invånare kan utvecklas på ett framgångsrikt sätt.