Dålig ekonomi ökar risken för hjärtsjukdom

Om du har en ekonomisk buffert på mindre än 10,000 kronor så har du en högre risk än andra att drabbas av hjärtsjukdom. Detta enligt en studie från Hjärt-lungfonden.

Dudi Warsito, Redaktör
Senast uppdaterad 21 september 2015


Dålig ekonomi ökar risken för hjärtsjukdom

Klara du en oförutsedd utgift på 8,000 kronor?

Forskare har följt flera personer som i slutet av 90-talet fick frågan om de hade en ekonomisk marginal på 10,000 kronor. Resultatet visade att de som saknade denna buffert oftare drabbas av hjärtsjukdom.

Hjärt-lungfonden analyserar resultatet med flera förklaringar. Det kan handla om att dessa personer inte har råd eller tid att vårda sin hälsa, att de bor i sämre områden eller att de skäms för sin ekonomiska situation.

Skam är nämligen en av anledningarna till kronisk stress som i sin tur kan leda till hjärt- och kärlsjukdomar.

Enligt Hjärt-lungfonden så skulle bara var sjätte svensk klara en oförutsedd utgift på 8,000 kronor. Detta innebär att över en miljon svenskar ligger i  riskzonen.